תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחקר ומידע

מחלקת המחקר של מועצת יש"ע עומלת על הפקה סדירה של ניירות מידע ועמדה בנושאים שונים שעל סדר היום. ניירות אלו מופצים בקרב מעצבי דעת הקהל ומשתלבים בעשייה העיתונאית והתקשורתית בישראל.

 

 

במאמר זה נבחנות ההשלכות הביטחוניות של הקמתה של מדינה פלסטינית. המחבר בוחן את ההשלכות של כך על שדה הקרב הקונבנציונאלי ועל פעילותם של ארגוני הטרור. נתיב 54-55, ינואר 1997.קרא עוד
מאמר זה סוקר את ההתפתחויות בשיטות הלחימה המודרניות, ואת ההשפעות של האיום הרגעיני על שדה הקרב העתידי. לפי המחבר, תהליכים אלו לא רק שאינם מחליפים את הלחימה הקרקעית המסורתית, אלא אף מהווים גורם המזרז את השימוש בה. פורסם בנתיב 114 ינואר 2007.קרא עוד
31/08/2012
בחינה ביקורתית של הנחות של רעיון "שטחים תמורת שלום" מגלה כי דווקא בעידן הטכנולוגי מתגבר הצורך בגבולות בני הגנה מסורתיים, המבוססים על שליטה בשטחים חיונייםקרא עוד
החלטה 242 של מועצת הביטחון של האו"ם שכללה את המסגרת העקרונית להסדרת יחסי השלום בין ישראל למדינות ערב על בסיס הכרה בזכותה של ישראל לגבולות בני הגנה, יחד עם נסיגה מחלק מהשטחים שנכבשו במלחמה.קרא עוד
טקסט המבוא לכתב המנדת על ארץ ישראל משנת 1922, כולל הכרה בזכויות ההיסטוריות של העם היהודי על ארצו.קרא עוד
העתק של המסמך המקורי של הצהרת בלפור בחתימתו של הלורד ארתורת ג'יימס בלפור, שר החוץ האנגלי.קרא עוד
אטלס ההסברה של ישראל הוא ערכת מפות מבית תנועת ישראל שלי, המאפשר לכל אחד להסביר את עמדת ישראל בעולם. המפות משלבות בין מקצועיות ודיוק לבין כתיבה בגובה העיניים וכך יוצרות נשק רב-עוצמה במערכה על התודעה הישראלית והעולמיתקרא עוד
ד"ר אלן בייקר, מחברי וועדת לוי, בוחן את מעמדן של ההתנחלויות לאור דיני המלחמה הכלולים באמנת ג'נבה ומסביר את המשמעות המקורית של הסעיפים האוסרים על העברת אוכלוסייה של המדינה הכובשת לתוך השטח הנכבש.קרא עוד
חוברת הבוחנת לעומק את הנסיבות להענקת כתב המנדט על ארץ ישראל לאימפריה הבריטית ואת המשמעויות המשפטיות שלו על פי המשפט הבינלאומי.קרא עוד
עו"ד הווארד גריף דן בפרשנויות של החלטת מועצת הביטחון 242 שסיימה את מלחמת ששת הימים, ובהשלכותיה על מצבה המשפטי והמדיני של ישראל.קרא עוד
פרופ' טליה אינהורן סוקרת את ההיבטים המשפטיים של ההתיישבות בארץ ישראל בכלל וביהודה ושומרון בכלל. המאמר דן הן בשאלות הזכות על הארץ והן בהיבטים שונים של דיני המלחמה ושאלת הכיבוש.קרא עוד
הטקסט המלא של דוח הוועדה הממלכתית לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון בראשות השופט אדמונד לוי. הוועדה שכללה גם את המשפטן אלן בייקר והשופטת לשעבר תחיה שפירא קבעה כי ההתנחלויות ביהודה ושומרון חוקיות על פי המשפט הבינלאומי וכי על המדינה לפעול להכשירן גם על פי הדין המנהלי הפנימי.קרא עוד
1/07/2012
סיכום ההיבטים המשפטיים והחוקיים של התיישבות היהודים ביהודה ושומרון ובארץ ישראל כולה. המחקר סוקר את הנקודות המשפטיות המרכזיות ומציג טיעונים משפטיים על סמך ניתוחים וחוות דעת של גדולי המומחים במשפט הבינלאומי.קרא עוד
19/10/2011
פרסום של מחלקת המחקר, המסכם שלשת אלפים שנות היסטוריה פוליטית ולאומית בארץ ישראל. ניר זה מצביע על כך שארץ ישראל ארץ ישראל התקיימה כיחידה פוליטית רק תחת ריבונות יהודית, ועל העובדה כי התיישבות יהודית קבועה ורצופה התקיימה בארץ החל מימי המקרא.קרא עוד
2/10/2011
מתונים שפרסם הצבא עולה כי האזור בעל שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר במילואים הוא יהודה ושומרון (34%)קרא עוד
14/08/2012
שבועות האחרונים מפיצים ארגוני שמאל לציבור נתונים ועובדות לכאורה על אפליה תקציבית ביחס לתושבי ההתנחלויות. אלא, שכמו במקרים רבים, השימוש שנעשה בנתונים הוא מטעה ומוטה ובמידה רבה אף מניפולטיבי. נבדוק לדוגמא את נתוני ההשקעות בחינוך – כמה משקיעה המדינה בתלמיד. כאשר בוחנים לעומק סעיף זה אפשר להבין את המניפולציה.קרא עוד
13/08/2012
שאלת הנוכחות היהודית ביהודה ושומרון נמצאת בשיח הישראלי מזה עשרות שנים, ובתקופה האחרונה מועלות שוב ושוב טענות הנוגעות לעלויות הכלכליות של התיישבות ביש"ע . בדיקה של העובדות מגלה שטענות אלה לא רק דמגוגיות, אלא פשוט חסרות בסיס.קרא עוד
31/07/2012
הממשל האמריקאני לדורותיו ראה בהתנחלויות מפעל כשר חוקית אך בעייתי מבחינה פוליטית. הסתייגויות הנשיאים נבעו מחשש לפגיעה בתהליך השלום ולא מעמדה משפטית מובהקת. מתוך נייר עבודה שהוגש לוועדת לוי.קרא עוד
14/07/2012
אמנת אונסק"ו בדבר שימור אתרי מורשת עולמיים קובע כי מדינות החברות לאמנה ישאפו לשמור על אותם אתרי מורשת ככל שהן יכולות. ואולם, על פי סימנים מובהקים רבים, הפלסטינים נוהגים במדיניות הפוכה בתכלית.קרא עוד
1/07/2012
ההחלטה של אונסק"ו מאתמול להכיר בכנסיית המולד כאתר מורשת עולמית בסיכון התקבלה בניגוד מפורש להמלצות וועדת מומחים מטעמם, וכנגד טיוטת ההחלטה שהוצעה בפני מליאת הארגון.קרא עוד
3/07/2012
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד