תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מיגון אבנים לרכבי תושבים!

2/12/2020

לצורך הגשת בקשה למיגון במשרדי הרישוי,  יש להציג את המסמכים הבאים:

תושבים

טופס בקשה למיגון (מצוי במשרדי הרישוי).

מקור וצילום של: תעודת זהות + ספח, אישור תושב, רשיון רכב, או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה.

תושב בעל רכב החכר מהמעסיק - 

יש להוסיף טופס בקשה למיגון רכב החכר 

 

תאגידים וארגונים

טופס בקשה למיגון חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד או הארגון, מקור וצילום של רישיון הרכב או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה,  וכן אישורים הנדרשים לפי סעיף 2.2 לעיל.

  • למיגון חוזר יש לצרף גם פסילה בטסט או בדיקת כשירות ממכון רישוי. (מקור וצילום)
     

בקשות יוגשו במשרדי הרישוי כמפורט להלן:

למיגון ראשוני:

  1. תושבים–  במשרדי הרישוי: אריאל, קרית ארבע, ירושלים (כי"ח+תלפיות), באר שבע, אשקלון, דימונה, רמלה, רחובות, פתח תקוה, חולון, נתניה, חדרה, בית שאן.
  2. תאגידים וארגונים –  רישוי אריאל, רישוי קרית ארבע  ורישוי כי"ח בירושלים.

למיגון חוזר:

  1. רישוי אריאל, קרית ארבע, ירושלים: רישוי כי"ח ורישוי תלפיות, רישוי באר שבע.

למידע בדבר ימים ושעות פתיחה של משרדי הרישוי, יש לפנות למוקד המידע: 5678* או לאתר משרד התחבורה.

 

לפרטים נוספים ואופן הגשת הבקשה:

נוהלי מיגון

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד