מה חדש

תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המנדט על ארץ ישראל - מבוא

הגדל

מועצת חבר – הלאומים :

הואיל ומעצמות הברית העיקריות הסכימו , לצורך מתן תוקף לדרישות כמפורט בסעיף 22 של אמנת חבר – הלאומים , למסור לידי המנדטורי (נאמן) שיבחר על ידי המעצמות הנ "ל , את ניהול שטח פלשתינה אשר הייתה שייכת לפנים לאימפריה הטורקית , בגבולות שיקבעו על ידן ;

הואיל ומעצמות הברית העיקריות הסכימו ביניהן , שהממשל המנדטורי יהיה אחראי על ביצוע ההכרזה שניתנה במקור בשני לנובמבר 1917 על – ידי ממשלת הוד – מעלתו הבריטי , ואושררה על ידי יתר מעצמות הברית , לצורך הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה , בתנאי מפורש שלא ייעשה דבר אשר יפגע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של הקהילות הלא יהודיות בפלשתינה , או בזכויות ובמעמד הפוליטי לו זוכים היהודים בכל ארץ אחרת ; הואיל ונתנה בזאת הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלשתינה , ובזכותו לכינון מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו ;

הואיל ומעצמות הברית העיקריות בחרו בהוד – מלכותו הבריטי למנדטורי על פלשתינה ;

הואיל והמנדט הנוגע לפלשתינה נוסח בתנאים הבאים והוגש למועצת חבר – הלאומים ;

הואיל והוד – מלכותו הבריטי קיבל עליו את המנדט על פלשתינה והתחייב להוציאו לפועל בשם חבר – הלאומים בתנאים הבאים ;

הואיל והאמור לעיל בסעיף (22 פסקה 8) נקבע כי מידת הסמכות , שליטה או המינהל האמור להתבצע על ידי המנדטורי, ואשר לא הוסכמו מראש על ידי חבר – הלאומים , יוגדרו מפורשות על ידי מועצת חבר – הלאומים ;

מאשרים מנדט זה, מגדירים את תנאיו כדלהלן

וידאודלג על וידאו

וידאו

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד