תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תאטרון האבסורד בבגצ דריינוף בית-אל

13/07/2015
הגדל

מדינת ישראל הבטיחה? שתקיים!

בית-אל נלחמים על הבית

רקע לבג"צ דריינוף – בית אל . תיק 1217/15

בג"צ מעניש את תושבי בית אל, בגלל הרשלנות של מדינת ישראל

תיאטרון האבסורד של מדינת ישראל #1:

בגלל שטח של 20 מטרים שבמחלוקת, אותו התחייבה המדינה להסדיר חוקית ולא ביצעה במועד – מורה בג"צ על הריסת עשרות יחידות דיור ביישוב בית אל.

תיאטרון האבסורד #2:

המבנים שיהרסו ייבנו מחדש, בהיתר.

מדוע להרוס, לגרום להוצאות עתק ולעוגמת נפש, במקום להכשיר את הקיים?? מדינת ישראל ובג"צ חייבים תשובה טובה ליזמים, לתושבים ולמועצת בית אל

 

רקע

ב – 2010 החלה בנייה של שני מבנים בחלק המערבי של היישוב בית אל (המכונה דריינוף). מדובר בבנייה רוויה במקור  - 44 יח"ד.

במקביל לבניה, הוגשה עתירה לבג"צ נגד המשך הבניה . מנגד, המנהל האזרחי קבע שמרבית הבניינים נמצאים בתוך צו התפיסה ( שהוא תחום הישוב בית אל)  אך הפינה של אחד הבניינים חורגת מחוץ לצו התפיסה והתחיל דיון בנדון. משפטית, מצב זה   לא אפשר הגשה מסודרת של התב"ע (תוכנית בינוי עיר) של השכונה, שכן  לא ניתן להגיש תב"ע כשחלק מהבניין (גם אם מזערי) נמצא מחוץ לשטח.

התחייבות המדינה להכשרת מתחם דריינוף כחלק מהסכם גבעת האולפנה

כחלק מהסכם שכונת גבעת האולפנה שפונתה בשנת 2012 , סוכם כי המדינה תקדם את התכנון בתב"ע של מתחם דריינוף ובכך תאושר הבניה.

פסק בג"צ ב - 2014

ב- 2014 פסק בג"צ שיש להרוס את המבנים, מאחר ולא הושלם תכנון התב"ע.  לא ברור מדוע פסק כך בג"צ, שכן מדובר בשטח בתפיסה צבאית ומרבית הבניינים נמצאים בתוך שטח זה, אך בג"צ קבע שיש להרוס.

המדינה השתהתה בביצוע.

פניה למודד חיצוני מטעם המועצה

המועצה המקומית בית אל פנתה למשרד מודדים חיצוני אשר נתן חו"ד מקצועית כי קו צו התפיסה צריך לזוז 20 מ' מערבה ובכך נכנסו כל המבנים לתוך שטח הישוב והתכנון.

המנהל האזרחי קיבל את העמדה הזאת וקמ"ט (קצין מטה)  מדידות במנהל נתן חו"ד מתאימה, אשר מאפשרת להזיז את הקו.

המדינה פנתה לבית המשפט והציגה עמדה חדשה מטעמה ובה ניתן לאשר את התב"ע במקום ובכך לאפשר את המשך הבניה.

בדיון בבית המשפט בראשות השופט גרוניס נתקבלה עמדת המדינה לגבי הקו החדש. בדיון אף נאמר מפורשות, כי באופן תקדימי שיש לאפשר לבצע תכנון תב"ע במקום. עמדה זו נאמרה חד משמעית על ידי השופטת נאור, נשיאת בית המשפט היום. אך למרות זאת, גרוניס אמר כי: "למרות שניתן לכאורה לבצע תכנון תב"ע מתאים ולהכשיר את המבנה, יש להרוס את כולו תוך 6 חודשים".

קידום התב"ע והגשת בגץ נוסף מטעם היזם

ברגע שבית המשפט איפשר לקדם את התב"ע, היזם והמועצה קידמו אותו במהירות שיא והיא הגיעה למצב קרוב לסיום.

בינתיים הוגשה התנגדות משפטית לתב"ע מטעם העותר המקורי לבג"צ , אך היא נדחתה בוועדה המקומית לתכנון ובניה בבית אל וממתינה לדיון נוסף בוועדה המחוזית. גם שםהיא צפויה להידחות.בכך התב"ע תגיע למצב של אישור כדת וכדין. הצפי לאישור התב"ע היה אמור להיות תוך חודש ימים מהיום.

בעקבות שינוי הנסיבות הנ"ל, היזם עתר לבג"צ באמצעות עו"ד הראל ארנון. בבג"צ נטען שלא ייתכן להרוס מבנה שהולך לקבל היתר בנייה כדת וכדין, רק כי ניתן פסק סופי בעניין בעבר. במדינת ישראל עומדים מאות בתים ללא היתר בנייה ובתהליכי הסדרה שונים ואילו כאן, כאשר ההיתר הולך להינתן בטווח זמן של חודש ימים מהיום יהרסו המבנה ?!

טענה זו נטענה בדיון בבית המשפט השנה במסגרתו טענה השופטת נאור, כי המדינה השתהתה ועל כן יש להרוס את המבנים. בא כוחו של היזם טען מנגד, שלא ייתכן שמלמדים את המדינה לקח על חשבון היזם הפרטי. היזם לא אשם שהמדינה לא אפשרה לו לקדם את התב"ע ולאחר מכן חזרה בה. כמו כן, לא ייתכן שבניין ייהרס כדי לבנות מחדש חודשיים לאחר מכן, רק בגלל שכבר ניתן פס"ד בבג"צ.

ביום שלישי, ו' בתמוז 23/6, ניתנה החלטה להריסת מבנה עקב "עיקרון סופיות הדיון".

החלטה זו אינה עומדת בהיגיון סביר כי:  

א. בית המשפט קבע שמדובר בקרקע פרטית, מה שאינו נכון! מדובר בקרקע בתפיסה צבאית. דינה זהה למעמד המשפטי של מרבית הקרקעות בישוב בית אל. אמנם מדובר בבניה חדשה, אך עובדה היא, שהמנהל האזרחי מאפשר לקדם שם תב"ע והיא הגיעה כמעט לסיום.

ב. לא ייתכן שתב"ע שעומדת לפני סיום לא תהווה שינוי נסיבות, המצדיק שינוי פסק דין שניתן בעבר. עיקרון סופיות הדיון אשר נכתב בפסק הדין לא יכול לעמוד איתן מול שינוי נסיבות שכזה.

ג. בהנחה שניתן היה פרק זמן נוסף של חודש או חודשיים לקידום התב"ע, אזי הבניינים היו מקבלים היתר בניה כדת וכדין. במדינת ישראל עומדים אלפי בתים ללא היתר בניה, חלקם בהליכי הסדרה כאלו ואחרים. כאן מדובר בבניין העומד ממש לפני מתן היתר בניה.

ד. המדינה התחייבה לקדם את התכנון במקום ולאשר את התוכנית.  

המצב כיום:

כאמור, ניתן פסק דין להרוס את המבנים עד ה-30/7/15 .

אנו דורשים מהמדינה לעמוד בהתחייבויות שלה ולאשר במהירות, עוד לפני סוף החודש, את התב"ע במקום.

 

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד