תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המנדט על ארץ ישראל - מבוא

 

מועצת חבר – הלאומים :

הואילומעצמות הברית העיקריות הסכימו, לצורך מתן תוקף לדרישות כמפורט בסעיף 22 של אמנת חבר הלאומים, למסור לידי המנדטורי (נאמן) שיבחר על ידי המעצמות הנ"ל, את ניהול שטח פלשתינה אשר הייתה שייכת לפנים לאימפריה הטורקית , בגבולות שיקבעו על ידן ;

הואילומעצמות הברית העיקריות הסכימו ביניהן , שהממשל המנדטורי יהיה אחראי על ביצוע ההכרזה שניתנה במקור בשני לנובמבר 1917 על ידי ממשלת הוד מעלתו הבריטי, ואושררה על ידי יתר מעצמות הברית, לצורך הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה, בתנאי מפורש שלא ייעשה דבר אשר יפגע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של הקהילות הלא יהודיות בפלשתינה, או בזכויות ובמעמד הפוליטי לו זוכים היהודים בכל ארץ אחרת ;

הואיל ונתנה בזאת הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי עם פלשתינה, ובזכותו לכינון מחדש של ביתו הלאומי בארץ זו ;

הואיל ומעצמות הברית העיקריות בחרו בהוד – מלכותו הבריטי למנדטורי על פלשתינה ;

הואיל והמנדט הנוגע לפלשתינה נוסח בתנאים הבאים והוגש למועצת חבר – הלאומים ;

הואיל והוד מלכותו הבריטי קיבל עליו את המנדט על פלשתינה והתחייב להוציאו לפועל בשם חבר הלאומים בתנאים הבאים ;

הואיל והאמור לעיל בסעיף (22 פסקה 8) נקבע כי מידת הסמכות , שליטה או המינהל האמור להתבצע על ידי המנדטורי, ואשר לא הוסכמו מראש על ידי חבר הלאומים , יוגדרו מפורשות על ידי מועצת חבר הלאומים ;

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד