תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מוסלמים תמכו בציונות. אש"ף לא מייצג את העם

25/07/2011
הגדל

בעקבות הצהרות החרם על מוצרי ההתנחלויות חשפה מחלקת המחקר נתונים עדכניים על היקף העסקתם של פלסטינים במפעלי התעשייה ביו"ש ועל היקף האוכלוסייה התלויה לפרנסתה בתעשייה זו ובשווקים הנלווים לה. נתונים אלו מבהירים את החשיבות הרבה שיש לנוכחות היהודית ביהודה ושומרון לרמת החיים הפלסטינית.

עובדות אלו מצטרפות לסקר דעת הקהל שפרסם מכון ה 'פרויקט הישראלי' לאחרונה, ממנו עולה כי רובם המוחלט של הנשאלים מעדיפים פתרון למצוקות הפרנסה והקיום על פני פעילותה המדינית של הרשות בדיפלומטיה הבינלאומית ומול מוסדות האו"ם.

לפי נתונים אלו 83% אחוזים מהנשאלים סבורים כי טוב תעשה הנהגת הרשות אם תפעל לשיפור הכלכלה, תחת יומרותיה להביא להישגים מדיניים.

 

עובדות אלו ממחישות את הפער הקיים בין מטרותיה של הנהגת הרש"פ לבין שאיפותיה של מרבית האוכלוסייה. כבר מראשית הסכסוך, בשנות ה20' של המאה הקודמת, לא הזדהו ההמונים המקומיים עם מטרותיה של התנועה הלאומית הפלשתינאית. תנועה זו התבססה על מיעוט קיצוני מקומי שנשען על תמיכה מסיבית של גורמי חוץ שונים, אשר סיפקו נשק ומתנדבים לפעולות הטרור נגד הציונות. הזהות הלאומית החלשה של תושבי הארץ, יחד עם שאיפתם ליהנות מהשגשוג והמודרניזציה שהביאה הציונות לארץ, גרמו לניכור מרבית האוכלוסייה מגורמים קיצוניים אלו.

עובדה זו באה לידי ביטוי בין השאר בסדרת אגרות ששלחו נציגי כפרים ומחוזות בפלשתינה להנהלת חבר הלאומים בג'נבה בשנת 1922. במהלך שנה זו דן חבר הלאומים באשרור המנדט על ארץ ישראל המעניק זכויות יתר ליהודים בפיתוח הארץ ובהגירה אליה. במשך תקופה ארוכה פעלה בג'נבה ובלונדון משלחת של ערביי פלשתינה אשר התנגדה לאשרור המנדטים והפעילה לחצים כבדים על מקבלי ההחלטות בבריטניה ובחבר הלאומים.

באגרות אלו – אשר חלקן מצורפות להלן – טוענים נכבדים ערבים ממגוון אזור/ים כי משלחת זו אינה מייצגת כראוי את ערביי פלשתינה, וכי הם רואים בעין יפה את שיבתם של היהודים לארצם ואת הפיתוח הכלכלי והתעשייתי שהביאה הציונות בכנפיה. בייחוד הדברים אמורים ביחס למפעל החשמל של מרדכי רוטנברג שהיה אז בשלבי תכנון, אשר הביא את בשורת החשמל והמודרניזציה לאזור כולו.

מברקים אלו ממחישים את גודל הפער שבין הנהגת התנועה הלאומית הפלשתינאית המיליטנטית והאידיאולוגית, לבין הצרכים האמיתיים של תושבי הארץ. דפוס זה, אשר התבסס כבר עם ראשיתו של הסכסוך על ארץ ישראל, ממשיך לאפיין את מערך הכוחות עד לימים אלו.

שני הארגונים אש"ף ופתח, אשר לימים נתגלגלו להנהגת הרשות הפלסטינית,  הוקמו על ידי פעילים רדיקלים בחוץ לארץ, אשר התבססו על אוכלוסיית הפליטים בארצות השונות. ארגונים אלו ייצגו למעשה אוכלוסייה אשר לא הייתה שותפה למתרחש בארץ, ואשר פתחה בשל כך שאיפה להשמדתה של מדינת ישראל ולמימוש השיבה. מסיבה זו, ארגונים אלו מעולם לא ייצגו את האינטרסים והשאיפות של ערביי יו"ש, ומידת האמון שרוחשים הללו למנהיגיהם הכפויים הנה נמוכה ביותר.

פעילותו הדיפלומטית הנמרצת של אבו מאזן, יחד עם הניסיונות המתמשכים לפגיעה בתעשייה היהודית ביו"ש ובשיתוף הפעולה היהודי ערבי בה, ממחישים את גודל הפער שבין צרכי תושבי האזור לבין ההנהגה המנוכרת. תוצאות הסקרים שהוצגו לעיל, הן רק אינדיקציה ראשונית לכך.

 

במצב זה, הגורם שיפעל בשטח וייתן מענה מתאים לצרכי התושבים עשוי לזכות לאהדה רבה בציבור הפלסטיני. אם תשכיל ישראל להעמיק את מעורבותה בחיים האזרחיים הפלסטיניים, יחד עם פתיחת שוק העבודה הישראלי לעובדים ויזמים מיו"ש, אזי ניתן לצפות לשינוי משמעותי במרקם החיים באזור כולו. במידה ולא נעשה זאת אנו יעשו זאת אחרים.

הכתובת כתובה על הקיר בעזה.

 

 

נספח: מברקים לחבר הלאומים

מקור: הארכיון הציוני המרכזי Z4\41001. תעודות 29-38; 44-45.

 

 

23.7.1922

לכבוד ההסתדרות הציונית, לונדון

אנו, חקלאים בעלי אדמות וסוחרים מפלשתינה, מביעים בזאת את התרעמותנו מהמצב הנוכחי הנובע מהעיכובים המתמשכים באשור המנדט הבריטי פה. אנו דורשים בתוקף את אשרור המנדט במושב חבר הלאומים הנוכחי. אנו מוחים נגד ההסתה כלפינו והאיומים לסגור את בתי העסק שלנו למשך יומיים. היהודים הם אחינו, ופלשתינה לעולם לא תוכל לשגשג בלי הסיוע הפיננסי והתרבותי שלהם.

על החתום:

הכפר תל-סאפי: סלימן מוחמד, מוחמד שבאן

תל-אל-תורמוס: ג'אבר איברהים, חסאן מוחמד

אל-חיימה: סלימן חסאן אימאם, שייח' סאיד

אל-תינה: סלים מוחמד, רמאדאן אבו עלי

אל-מאהר: סלים חמדאן, עלי מוסטפה, סומאלי אל-כליף, מוחמד אל-שייח', עלי חסאן.

 

 

28.7.1922

חבר הלאומים, ג'נבה

אנו, הנציגים של הקהילה המוסלמית והנוצרית של טבריה וסביבתה, מוחים כנגד התנהגותה של המשלחת הערבית-פלשתינאית בלונדון הטוענת לייצוג קבוצות אשר רובן כבר אינן בנמצא, באשר הן היו מבוססות על רודנות ועל אינטרסים אישיים.

אנו מכריזים אפוא, כי משלחת זו אינה מוסמכת על ידי תושבי פלשתינה, וכי הצהרותיה אינן מייצגות אותם. תושבי הארץ חווינו בהצלחה את השילוב של תלמידים ערבים ויהודים בבתי הספר, ואנו מאמינים כי האחווה והשיתוף הן המפתח לקדמה ורווחה.

אנו תומכים בזיכיונו של רוטנברג (להפקת חשמל בירדן. ע.ב.) ובהגירה יהודית לפלשתינה, כיוון שהם יובילו את הארץ בנתיב של קדמה מסחרית ותעשייתית. אנו משוכנעים כי במידה והמדיניות של שנאה וחבלה כנגד אחינו היהודים תצלח, תהיה זו מכה אנושה לצפיותינו לפיתוחה ושגשוגה של פלשתינה.

אנו מבקשים אפוא, את אשרורו של המנדט על פלשתינה כפי שהוצע על ידי הממשלה הבריטית.

 

חבר הלאומים, ג'נבה

אנו, נציגי המועצה הלאומית האסלאמית של נצרת וסביבתה, מוחים כנגד מדיניותה של המשלחת הערבית הפלשתינאית אשר נבחרה על ידי מיעוט שאינו מוסמך לדבר בשמנו. אנו מכריזים כי הציבור הערבי אינו מתנגד להגשמתם של תקוותו של העם היהודי. אנו מבקשים במיוחד להתיר ולעודד את ההגירה היהודית המאורגנת, באשר בלעדיה שגשוגה של הארץ יהיה מועט.

אנו תומכים בזיכיונו של רוטנברג בשל חיוניותו הרבה לשגשוג המסחר, התעשייה והחקלאות של הארץ. באשרור המנדט אנו נהיה משוחררים לחלוטין מתככיהם של המסיתים מעוררי המדון המובילים את הארץ לאבדון.

 

חבר הלאומים, ג'נבה

אנו, נכבדיה ואזרחיה של העיר בית-שאן וסביבתה במחוז גוהר (GHOR) מבקשים ליידע את הממשלה הבריטית כי אנו תומכים בזיכיונו של רוטנברג אשר מתוכנן לשיפור החקלאות שלנו באמצעות אספקת מי השקיה, ולאפשר את התבססותה של תעשייה על ידי הכנסת השימוש בכוח החשמלי. מי שמוחה כנגד יוזמה זו הוא אויבו של העם ואויבה של הארץ. ראוי לה לממשלה הבריטית, אשר מאז ומתמיד הייתה קשובה לצרכים שלנו, לדחוק בעד העברתו של חוק זה  על פרטיו השונים.

עוד אנו מצהירים כי המשלחת הערבית הפלשתינאית אינה מייצגת את תושבי הארץ ואין לה שום זכות לפעול בשמם.

אנו מוחים כנגד התנהגותה של אותה משלחת הנוטה ליצר מתחים ויריבות בין אחים ואנו דורשים את אשרור המנדט שהוצע על ידי הממשלה הבריטית.

 

חבר הלאומים, ג'נבה

אנו, בעלי אדמות מעיר המחוז הגדולה של רמלה, מביעים את בקשתנו לאשרור מיידי של המנדט הבריטי על פלשתינה, ובכך למנוע שפיכות דמים. אנו מביעים את תקוותנו כי לא יהיו עיכובים בפעם זו וכי הדבר יאפשר לנו לחיות בשלום ובשגשוג עם בני כל הדתות.

סאיד עבדין, איברהים עבדין, חליל חוסה עבדין, חאסן עבדין

בכירים מוסלמים בעד המנדט
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד