תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דו"ח מבקר המדינה מחייב ריבונות

5/08/2020
הגדל

דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם השבוע, התפרס על פני 586 עמודים. בפרק הראשון העוסק במערכת הביטחון הישראלית, בין נושאים כמו "תחומי פעילות לאומיים-אסטרטגיים" ו"הצטיידות באמל"ח עיקרי", מסתתר לו פרק בן כמאה עמודים, העוסק באזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. בתת-הפרק "קציני מטה במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון", כותב המבקר על התנהלותו של המינהל האזרחי במספר נושאים בסיסיים ביותר אשר חשובים מאוד לחייהם של התושבים באזור.

 

להלן תמונת המצב העולה מן הביקורת, כפי שהופיעה בדו"ח המבקר: [הסברים שלנו בסוגריים מרובעים]

ממשקים בין המנהא"ז [המינהל האזרחי] למשרדי הממשלה - משרדי הממשלה מתקשים לממש את סמכותם ואחריותם המקצועית כלפי הקמ"טים [קציני המטה, אשר משמשים זרוע של משרדי הממשלה ביהודה ושומרון] ומרביתם אינם מקיימים בקרה מקצועית על הקמ"טים שהם נציגי משרדם באיו"ש.

אי-קידום הסדרי רישום מקרקעין בתחומי ההתיישבות הישראלית באיו"ש נוכח אי-יישוב מחלוקות בין המנהא"ז ומשרד המשפטים, לא קודמו הסדרי רישום מקרקעין, דבר שגרם לפגיעה בתושבים הישראלים באיו"ש בכל הנוגע ליכולת שלהם לרשום בעלות וזכויות על מקרקעין בספרי רישום המקרקעין באיו"ש ומנע לפרקים את קידום תהליך מחשוב נושא המקרקעין באיו"ש.

סחר בהיתרי העסקה של פלסטינים - התופעה המתמשכת של סחר בהיתרי ההעסקה של פלסטינים ושל גביית תשלומים שלא כדין מעובדים פלסטינים על ידי מעסיקים ומתווכים נגרמה בין היתר עקב אי-מימוש של החלטת ממשלה.

אי-מימוש החובה לאכוף את השימוש ברישיונות עבודה של עובדים פלסטינים ביישובים ישראלים בתחומי איו"ש - קמ"ט תעסוקה אינו אוכף את השימוש ברישיונות עבודה על אף הסיכון הביטחוני הכרוך בהעסקת עובדים פלסטינים ללא רישיונות עבודה כדין.

היעדר מחשוב למרשם המקרקעין באיו"ש - רישום המקרקעין באיו"ש מתבצע באמצעות ספרים פיזיים ומשכך הוא חשוף לטעויות, לאי-דיוקים, להטיות מכוונות במקרים חריגים ולרמת שירות שאינה מיטבית [ועל כן, יש ליצור לו גיבוי ממוחשב שבדו"ח מפורט עד כמה המינהל האזרחי מתעכב בהכנתו].

עובדים פלסטינים המועסקים ביחידה לרישום מקרקעין - אף שעובד היחידה לרישום מקרקעין הנותן שירות לאוכלוסייה הפלסטינית באיו"ש נעצר על ידי הרשות הפלסטינית, שום גורם במנהא"ז או גורם ביטחוני אחר לא בחן את התוצאות וההשפעות הצפויות של מעצרו ואת האפשרות לזליגת מידע לרשות הפלסטינית גם במקרים נוספים.

וכך נכתב בסיכום:

הביקורת העלתה ליקויים בפעילות המנהא"ז ובפעילות משרדי הממשלה האחראים להנחייתם המקצועית של הקמ"טים באיו"ש. תיקון הליקויים שעלו בביקורת, שחלקם נמשכים כבר שנים רבות, ישפיע על מימוש ייעודו של המנהא"ז ובכלל זה יביא לשיפור השירות לאוכלוסייה באיו"ש. על ראש המינהל האזרחי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים ומשרדי הממשלה, להידרש בהקדם לתיקונם.

--

 

כבר שנים רבות שאנו מנסים לעורר את הדיון על הבעיות הרבות הכרוכות בכך שגוף צבאי, שהוקם בכלל למטרות אחרות לגמרי, מנהל כיום את חיי השגרה של התושבים הישראליים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. משרדי הממשלה מתקשים לתת שירות נאות לתושבי האזור ואינם יכולים לקיים בקרה מסודרת על השירות לרשויות ולתושבים מכוון שכל פעילותם עוברת דרך הקמ"טים, במגוון תחומים כמו תחבורה, הגנת הסביבה, ארכיאולוגיה, רישום מקרקעין, מים, חשמל, תכנון וכד'. אותם קציני מטה משמשים למעשה הזרוע המחליטה והמבצעת, אולם הם כפופים ניהולית למנהל האזרחי וצה"ל. כך יוצא ששירות בנושאים אזרחיים לתושבים עובר דרך מסננת צבאית. דבר זה יוצר פערים רבים ואפליה כלפי הישראליים החיים באזור בשירותים הממשלתיים.

דו"ח המבקר, מעלה סוגיות רציניות בעבודת המינהל, ומציג את הקשיים שעומדים בפני הרשויות והתושבים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, במתן שירותים ובטיפול באתגרי האזור.

אולם נדרש שינוי מצב מן היסוד ותיקון שורשי של העניין. הפתרון היחידי הנכון לכל הבעיות שהעלה מבקר המדינה הוא החלת החוק הישראלי המלא במרחבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. זה מה שהדו"ח מחייב.

רק ריבונות תטפל לעומק ותפסיק את האפליה בין תושבי האזור לשאר אזרחי מדינת ישראל.

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד