תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שטחים כבושים? מי אמר

8/01/2020
הגדל

לפני מספר שבועות הודיע מזכיר המדינה של ארה"ב מייק פומפאו שממשל טראמפ משנה את גישת ממשל אובמה בנוגע לחוקיותם של היישובים הישראלים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. לדבריו, הקמת יישובים ביהודה ושומרון אינו מנוגד לחוק הבינלאומי. שנים אנחנו שומעים את ש"השטחים כבושים", אולם מדובר בטענה מניפולטיבית שאינה תואמת את החוק הבינלאומי.

נראה שמזכיר המדינה האמריקאי מכיר את החוק הבינלאומי וגם את ההיסטוריה. בשנת 1917 הכריז שר החוץ הבריטי ארתור ג'יימס בלפור על כך ש"ממשלתו רואה בעין יפה את הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ ישראל". הצהרה זו סייעה לבסס את טענות הבריטים על ארץ ישראל לאחר המלחמה, ובוועידת סאן-רמו ב-1920 החליט חבר הלאומים על מסירת הטריטוריה למשמרת בריטית תחת תנאים שפורטו 'במנדט על פלשתינה'. מסמך זה, שנועד על פי הגדרתו לשמש ל"הגשמת ההצהרה שניתנה לכתחילה מטעם הממשלה הבריטית ... לטובת הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל", כולל בתוכו הצהרה ברורה בדבר הזכות היהודית על הארץ: "בכך ניתנה הכרה לקשר ההיסטורי של העם היהודי לפלסטיין ולהצדקת בנייתו מחדש את ביתו הלאומי בארץ זו...". 'המנדט על פלשתינה' מכיר בזכויות ההיסטוריות של היהודים על הארץ ומהווה את הבסיס החוקי לקיומה של מדינת ישראל. המנדט חל על כל השטח שממערב לירדן, ללא יוצא מן הכלל.

עם התפרקותו של חבר הלאומים והקמתו של ארגון האומות המאוחדות לאחר מלחמת העולם השנייה, נוסח סעיף מיוחד באמנת האו"ם הנוגע להמשכיותן של התחייבויות חבר הלאומים ביחס אל האו"ם, בסעיף זה נקבע כי: "דבר מתוך האמנה אל לו להתפרש כשינוי כלשהו של זכויות כלשהן של כל מדינה או כל עם או תנאים של הסכמים בינלאומיים קיימים".

ב-29 בנובמבר 1947 הוצגה בפני העצרת הכללית של האו"ם החלטה 181 הידועה בשם "תכנית החלוקה". על פי תכנית זו, נועדה ארץ ישראל לחלוקה לשתי מדינות, ערבית ויהודית, לפי מפת ההתיישבות והדמוגרפיה באותו זמן. החלטה זו ככל החלטות העצרת הכללית של האו"ם אינה בעלת תוקף מחייב, ותוקפה נובע מהסכמת הצדדים בלבד. ואולם, בעוד שישראל קיבלה החלטה זו בחפץ לב, נציגי הערבים התנגדו לה בתוקף ופתחו בהתקפות על היישוב היהודי, שהתפתחו למלחמת העצמאות. החלטת החלוקה נותרה אפוא לא מחייבת, ולא שינתה דבר מהתחייבויות המנדט.

סיומה של מלחמת השחרור יצר מפת גבולות חדשה בטריטוריה המנדטורית. מפה זו גובשה במסגרת הסכמי רודוס שסיימו את המלחמה, ושיקפה את המצב הצבאי בשטח באותה עת. השאיפה כי מפה זו תשמש בסיס להסדר קבע עתידי נדחתה על ידי מדינות ערב שדרשו כי הקו הירוק יוגדר כקו הפרדה בין הצדדים הלוחמים, ולא כקו המבטא בעלות או ריבונות על שטח כלשהו.

לאחר מלחמת השחרור נותרו שטחי יהודה ושומרון תחת שלטון ירדני, ובמשך השנים הבאות ניסתה הממלכה ההאשמית לספח את האזור. אולם זה היה מהלך לא חוקי שהוכר על ידי בריטניה ופקיסטן בלבד. מלחמת ששת הימים שינתה את מפת האזור באופן דרסטי, כאשר לראשונה הושגה נוכחות ישראלית ברורה על כל שטחי ארץ ישראל המנדטורית. מלחמת ששת הימים שהייתה מלחמת מגן הייתה מוצדקת מבחינה חוקית. עובדה זו בצירוף הזיקה החזקה של ישראל לשטחים אלו, שוללות את הטענה כי מדובר בכיבוש לא חוקי.

עם סיומה של המלחמה, התקבלה במועצת הביטחון של האו"ם החלטה 242, הקוראת להפסקת אש ולהשכנת שלום בין הצדדים. בהחלטה זו נקבע בין השאר כי "קיום עקרונות המגילה מחייב השכנת שלום צודק ובר-קיימא במזרח התיכון, שיושתת על ... פינוי כוחות מזוינים ישראליים משטחים שנתפסו במסגרת הסכסוך האחרון ... ביטול כל טענה או מצב של לוחמה, וכיבוד והכרה של הריבונות, השלֵמות הטריטוריאלית והעצמאות המדינית של כל מדינה ממדינות האזור, ושל זכותן לחיות בשלום בגבולות מוכרים ובטוחים, ללא איומים או מעשי אלימות".

ניסוחה המדוקדק של ההחלטה קובע כי ישראל מחויבת בנסיגה מחלק מהשטחים שתפסה במלחמה, אך לא מכולם. ניסוח זה לא נעשה כלאחר יד, וקדמו לו דיונים רבים במוסדות האו"ם, כאשר הנוסח הסופי נקבע בבירור בכדי לאפשר לישראל את שימור השליטה באותם שטחים הנצרכים לביטחונה. זאת בניגוד לעמדתם של הסובייטים והערבים שביקשו להחיל עיקרון זה ביחס לכלל השטחים שנתפסו במלחמה ובכל הגזרות.

טיעון נפוץ קובע, כי מדיניות ההתיישבות הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן אינה חוקית, שכן מפירה היא את אמנת ג'נבה הרביעית, עליה ישראל חתומה. בסעיף 49 לאמנה זו נקבע בין השאר כי "...המעצמה הכובשת לא תגרש ולא תעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית לשטח שנכבש על ידה...". החלתו של סעיף זה על ההתיישבות ביהודה ושומרון מניחה שהנוכחות הישראלית בשטח אינה לגיטימית, שהשטח מוחזק על ידי ישראל כשטח כבוש ושההתיישבות באזור מהווה 'העברה' של חלקים מאוכלוסייתה לשטח הנכבש.

אולם הנחות אלו אינן עומדות במבחן הביקורת, בעיקר מכיוון שאמנה זו לא חלה על שטחי יהודה ושומרון ישראל אינה כובש זר בשטח, וזיקתה המשפטית לטריטוריה לא בוטלה מאז הענקת המנדט. כמו כן, אמנת ג'נבה עוסקת בשטח שנכבש ממדינה אחרת. ואילו בשטחי יהודה ושומרון מעולם לא הייתה קיימת ריבונות לגיטימית אחרת (כזכור, הכיבוש הירדני עד 1967 לא הוכר כלגיטימי).

לסיכום, מבחינת המשפט הבינלאומי לא קיימת הבחנה בין שטחי יהודה ושומרון לשאר חבלי הארץ. הזיקה המשפטית לטריטוריה כולה נובעת מכתב ה'מנדט על פלשתינה' שהוענק על ידי חבר הלאומים לבריטניה, אשר מטרתו היא הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ ישראל, מתוך הכרה בזכות היהודית ההיסטורית על השטח כולו.

ההתרחשויות שאירעו במשך השנים לא שינו עובדה בסיסית זו. הקו הירוק הוגדר כקו צבאי בלבד, הסיפוח הירדני של השטח היה לא חוקי והחלטה 242 של האו"ם אינה מחייבת נסיגה ישראלית מכל קווי 67'. אמנם, עדיין ישראל לא סיפחה את יהודה ושומרון ובכך טרם מימשה את זכותה ההיסטורית והמשפטית לעשות זאת, אך עובדה זו נובעת בעיקר משיקולים פוליטיים ומדיניים ולא מאילוץ משפטי. וה"שטחים הכבושים"? הם בכלל לא כבושים. לפי ההגדרות של האו"ם, שטחי יהודה ושומרון מכונים כ"שטחים שנויים במחלוקת", ועל כן ניתן לפי מומחי משפט בינלאומי להמשיך לבנות בהם ולקיים בהם חיים ישראליים פוריים ובטוחים.

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד