תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטחון עם התיישבות

22/12/2020
הגדל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוציאה בכל שנה את נתוני התחלות הבנייה וגמר הבנייה בכל הארץ. מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשבוע שעבר עולה כי בתקופה שבין אוקטובר 2019 לספטמבר 2020 החלו בנייתן של 49,810 דירות חדשות במדינת ישראל. מהדו"ח עולה כי מתוך אותן התחלות בנייה, 1.9% נמצאים ביישובים הישראליים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן ועולים לכדי 946 בקירוב בלבד.

הלמ"ס מגדיר 'התחלת בנייה' כ-"התחלת חפירת היסודות של בניין. מועד התחלת הבנייה של דירה הוא מועד התחלת הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת".

לפי הדו"חות הקודמים שהוציא הלמ"ס, בשנת 2015 החלו בנייתן של 1,943 דירות ביישובים היהודיים שביהודה ושומרון, בשנת 2016 החלו בנייתן של 3,143 דירות, בשנת 2017 הוחלו בנייתן של 1,700 דירות ובשנת 2018 הוחלו בנייתן של 2,066 דירות.

עוד נכתב בדו"ח, כי ישנם 46.9- אחוזי גידול (שליליים) במספר התחלות הבנייה ביהודה ושומרון לעומת השנה שלפניה, המספר השלילי הגדול ביותר מכל המחוזות בישראל. נציין כי מספרי האחוזים הגבוהים מטעים מעט, מכיוון שמדובר בכל שנה על מספר נומינלי קטן יחסית של התחלות בנייה ביהודה ושומרון, וההפרשים בין שנה לשנה הם קטנים, אך משפיעים על האחוזים באופן דרמטי. לצערנו הקפאת הבנייה והתכנון בשנים האחרונות הפכו כל שינוי מזערי בכמות, לעליה גבוהה באחוזים.

כדי להדגיש את הפער, נראה כי בעיר תל אביב לבדה החלו בבנייתן של 10,111 דירות בשנה החולפת, מספר של יותר מפי עשרה ממספר הדירות שהוחל בנייתן בכל (!) יהודה ושומרון, ששטחם מהווה כרבע משטחה של מדינת ישראל.

לפי בדיקת הדו"חות בשנים האחרונות עולה באופן חד משמעי ובצורה עקבית כי מחוז יהודה ושומרון הוא בעל האחוז הקטן ביותר במספר התחלות הבנייה מבין המחוזות במדינת ישראל (1.9%). דהיינו, המחוז היחיד בו ישנו המספר הקטן ביותר של התחלות בנייה מדי שנה. לשם השוואה, במחוז הצפון מדובר באותה תקופת זמן על 9%, בשנת 2018 על 13.1% ובשנת 2017 על 18.7%.

בעניין גמר בנייה (הגדרת הלמ"ס: "השלמת הבנייה של בניין או תחילת השימוש במחצית שטחו לפחות ... גמר בנייה של דירה הוא גמר הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת..."), בתקופה שבין אוקטובר 2019 לספטמבר 2020 הסתיימה בנייתן של כ-49,970 דירות, מתוכן 4.6% ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון שעולים לכדי 2,298 דירות שבנייתן נגמרה.

בשנת 2016 נמצא גידול שלילי באחוז הדירות שנגמרה בנייתן ביהודה ושומרון והוא עומד על -3.9%. דהיינו, השנה נגמרה בנייתן של 270 דירות פחות מבשנה שעברה.

ביהודה ושומרון עמד קצב גידול האוכלוסייה בתחילת שנת 2020 על 3.4%גבוה יותר מהממוצע הארצי במדינת ישראל. קצב גידול האוכלוסייה הגבוה מביע את רצונם של תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן להמשיך לגור באזור ולגדל את ילדיהם בבתים הראויים לכך.

על אף הביקוש הרב למגורים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, בשטח אנו עדיין רואים האטה בקצב התכנון והבנייה. הסיבות לכך מתחלקות לשני גורמים: מדיני וטכני.

הסיבה המדינית מוכרת לכולם. כל תכנית בנייה (תב"ע), צריכה לעבור בין ארבעה לחמישה שלבים במעלה מסלול התכנון. בניגוד לשאר חלקי הארץ, ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן יש צורך באישור של ראש הממשלה בשביל לקדם את התב"ע שלבים, כך שהבנייה והתקדמותה, תמיד תלויים בעומד בראשות הממשלה ברצונו מקדם וברצונו מקפיא.

הגורם הטכני הוא המחסור בכח האדם וחוסר יעילות מקצועית במינהל האזרחי. בשנים שלאחר הסכמי אוסלו, קוצצו תקנים רבים במפקדת המינהל, מכיוון שהמחשבה הייתה שכעת, בזמן שיש הסכם, יש פחות צורך כעת באנשים שיפקחו ויאשרו תוכניות. כיוון החשיבה הזה, כמובן, לא היה נכון. אך בשנים האחרונות נוצר צוואר בקבוק אדיר, שבו מספר מצומצם של אנשי המינהל עובדים על התב"עות, דבר שיוצר גרירה ותקיעה בנושאים רבים לא רק בבנייה ותכנון.

---

השבוע, בלילה שבין יום ראשון ליום שני נרצחה ביער אגדות הילדים הסמוך לטל מנשה אסתר הורגן הי"ד. אסתר, נשואה ואם לשישה ילדים, נרצחה בידי מחבל אכזרי הלילה בעת שרצה כמדי ערב בסמוך ליישוב.

אנו מאמינים כי המאבק בטרור חייב לפעול בשני מישורים ביטחוני והתיישבותי. עלינו להיאבק בכל מי שמנסה לפגוע ביהודים בכל מדינת ישראל וביהודה ושומרון בפרט. עלינו להיאבק בקיני הטרור, לעצור מנהיגים ואישי ציבור אשר מסיתים בתקשורת וברשתות החברתיות נגד ישראל ולתגבר את אבטחת הכבישים והישובים.

אך מהלך זה בלבד לא יהיה שלם. עלינו לשנות את המשוואה בה אנו רק מגיבים אל מול הפעולות של אלה הרוצים לעמוד עלינו לכלותינו. אנו יודעים כי מטרתם של המרצחים היא לגרום לנו לוותר על נחלת אבותינו, עלינו להציג בפני העולם כולו כי אנחנו כאן כדי להישאר. לשם כך, על ממשלת ישראל לשנות את המגמה באופן מהותי ולהכריע את הכף לטובת מדינת ישראל. יש לאשר לאלתר את תוכניות הבנייה ולקדם ללא לאות את בנייתן כמענה ציוני והתיישבותי הולם לאירוע.

בנוסף, יש לדרוש גם את פיתוחן של תשתיות כבישים, חשמל, מים ותעשייה בכדי שנגיע למצב שהן תהיינה מתאימות לפיתוח האזור ולהתפתחות העתידית. אנו כאן כדי להישאר, ועלינו להראות לאויבינו כי הם לא יצליחו לגרשנו מכאן לעולם.

המאבק בטרור ביהודה ושומרון אינו יכול להצליח ללא שתי הכנפיים שלו מערכה ביטחונית וחיזוק ההתיישבות. שימוש רק באחד משני הכלים הללו יגרום לחוסר איזון, ולבסוף לחוסר השגת המטרה אליה אנו שואפים. בנייה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בשילוב עם פעילות ביטחונית ללא משוא פנים זוהי תשובה ציונית הולמת, כמו ששאפה הציונות מראשית דרכה.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד