תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עתודה אחרונה

22/05/2019
הגדל

במועצה המקומית בית אל נותרה עתודה אחרונה של אדמות מדינה העומדת לרשות המועצה לבנייה . אולם, בקרקע עליה אפשר לבנות כ-350 יחידות דיור, עומד כיום בסיס חטמ"ר בנימין, אשר דורש פינוי והעתקה למיקום אחר. את התקצוב להעתקת הבסיס, דורש ראשמועצתביתאלשיאלון, מנציגיהליכודואיחודמפלגותהימיןלעגןבהסכמותביניהם במשא ומתןהקואליציוני. אלון פנה במכתבים לשר יריבלוין ולח"כ בצלאל סמוטריץ' במטרה להבהיר את החשיבות של תקצוב העתקת הבסיס, ואף ציין כילאחרהפיגועיםהאחרוניםבאזורביתאלהבטיחראשהממשלהלסייעבהשגתתקצובלפרויקטומתןתיעדוףלנושא. שיאלון אמר: "אסור שההתפתחות של בית אל תעצור. חובתה של הממשלה לקיים התחייבות ולהזיז את הבסיס למקום שנקבע כבר, על מנת לאפשר את המשך הצמיחה שלנו".

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד