תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המאבק בהקפאת הבניה – המישור המשפטי

הגדל

הקפאת הבנייה ביש"ע פוגעת פגיעה קשה בזכויות הבסיסיות של למעלה מ-300,000 ישראלים. במסגרת המאבק נגד ההקפאה מסייע הפורום המשפטי למען ארץ ישראל לתושבים שניזוקו כתוצאה מהחלטת הקבינט. בראשית השבוע כינס הפורום ישיבה עם נציגים ממשרדי עורכי דין מובילים ובו סוכם על תוכנית פעולה במספר אפיקי פעולה משפטיים.

בפורום חיברו דף הנחיות לתושב שמסביר ומפשט את המצב המשפטי של הבנייה ביהודה ושומרון כתוצאה מצו ההקפאה. במסמך נכתב כי הצו חורג מכל נורמה מקובלת במשפט המינהלי והחוקתי, ובפורום רואים חשיבות רבה למאבק המשפטי "מלמטה" בכל מקרה ומקרה – הן בסוגיית האכיפה והן בסוגיות הכלכליות הנובעות מההקפאה. להערכת משפטני הפורום אם כל יחיד וכל תאגיד שנפגעו מהצו ינקטו בכל האמצעי החוקיים העומדים לרשותם בבקשות, תביעות, עתירות לבג"צ וכו'- יהיה בכך כדי לסייע רבות בצמצום הנזקים בהווה ובעתיד.

בין המלצות הפורום המשפטי:

  • לא להתעלם מ"צו הפסקת עבודה" מאחר והדבר יביא לקבלת צו סופי שקשה לבטלו. מומלץ להתייצב לשימוע במועד הנקוב בצו או ליצור קשר עם מזכירות הועדה כדי לדחות את הדיון בטל. 02-9977063 או בפקס 02-9977320.
  • להודיע בפתח הדיון שאתם טוענים שהצו הוא בלתי חוקי וחסר תוקף, וכן להביא את כל המסמכים הרלוונטיים כולל היתר בניה והוכחות על קיום יסודות. לוודא כי פרוטוקול השימוע משקף נכון את הנאמר.
  • עוד ממליץ הפורום שכל בעל התיר בניה שהושעה לפי צו האלוף יפנה לועדת החריגים כדי לבטל את ההשעייה – בטלפון – 02-9977716, 02-9977312 או בפקס 02-9977349.
  • על כל ההחלטות של ועדת המשנה לפיקוח, ועדת החריגים, וועדת התובענות ניתן להגיש עתירה לבג"ץ וכן עתירות כספיות בבתי המשפט בגין נזקי ההקפאה. הפורום ממליץ למצות כל הליך משפטי אפשרי, ולשם כך לאסוף ולשמור את כל המסמכים הרלוונטיים ובעיקר ראיות לכל נזק כספי כתוצאה מההקפאה.
  • בנוסף למאבק העקרוני משפטני הפורום "גויסו" למאבק לשם סיוע פרטני לנפגעים.

לקבלת סיוע משפטי ניתן לפנות דרך אתר האינטרנט בכתובת www.haforum.org.il

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד