תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הולכים וגדלים

הגדל

האוכלוסיה היהודית ביהודה ושומרון גדלה בקצב מהיר פי שלושה מקצב גידול כלל האוכלוסיה בישראל - כך עולה מהשנתון הסטטיסטי לשנת 2007, שפרסם השבוע המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. מספר הישראלים המתגוררים ביהודה ושומרון עמד בסוף השנה שעברה על למעלה מ – 270 אלף איש, ולפי כל ההערכות בשנת 2008 עלה מספר המתיישבים ללמעלה מ– 300,000 ישראלים ביש"ע.

 

מהנתונים - אותם ריכז צוות חוקרים בראשות פרופ' דן סואן וד"ר ורד נאמן-חביב - עולה כי האוכלוסיה היהודית ביהודה ושומרון צעירה, ולכן היא בעלת שיעור פריון גבוה יותר מהממוצע הארצי. שיעור ההשתתפות של אוכלוסיית יהודה ושומרון בכוח העבודה האזרחי גבוה יותר ושיעור האבטלה נמוך יותר מהממוצע הארצי. כמו כן שיעורי ההצלחה של הנבחנים בבחינות הבגרות גבוהים יותר מהממוצע הארצי ותחושת הבריאות גבוהה יותר.

 על-פי הנתונים, ב-12 השנים האחרונות האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון גדלה ביותר מפי 2:  מכ-130 אלף איש ב-1995 לכ-270 אלף בסוף השנה שעברה, גידול של 107%. בתקופה זו גדלה האוכלוסיה בישראל ב-29 אחוזים בלבד. משנת 2005-2007 גדלה האוכלוסיה היהודית בשטחים בקצב של חמישה אחוזים לשנה, בעוד הממוצע בכל חלקי המדינה עמד על 1.7 אחוזים לשנה. בעוד שהשיעור הממוצע הארצי עומד על 20 לידות ל-1,000 נפש, ביהודה ושומרון השיעור עומד על 35 לידות ל-1,000 נפש.

 

עוד עולה מהמחקר, כי הגורם השני הבולט בתרומתו לגידול האוכלוסיה היהודית ביהודה ושומרון הוא ההגירה הפנימית החיובית. החוקרים טוענים כי בירושלים, תל-אביב, הצפון, חיפה והדרום, ההגירה הפנימית היא שלילית (מספר היוצאים לעומת מספר הנכנסים).

 

לגבי ארצות המוצא וההשתייכות הדתית עולה מהמחקר, כי 82.6 אחוזים מהתושבים היהודים ביו"ש הם ילידי ישראל, לעומת 69.5 אחוזים בכל המדינה. עוד עולה כי שיעור האוכלוסייה החרדית גבוה ביהודה ושומרון משמעותית מן הממוצע הארצי והגבוה ביותר מבין כלל המחוזות - 30.7 אחוזים ביהודה ושומרון, לעומת 7.5 אחוזים בכל הארץ.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי גבוה ביו"ש מן הממוצע הארצי, כ- 62% ביו"ש, לעומת כ- 56% בלבד בכלל מדינת ישראל. במקביל, נמוכה רמת האבטלה ביו"ש מזו שבממוצע הארצי -  6.5% ביו"ש לעומת 7.3% בכלל ישראל.

בשיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות בולט השיעור הגבוה יחסית – 71.2% מכלל הנבחנים בבחינות הבגרות ביו"ש, ביחס לממוצע כלל ארצי של 65.8%. זהו השיעור הגבוה ביותר מבין שבעת המחוזות בארץ.

רמת חיים ואי-שוויון בהכנסות: רמת ההכנסה למשפחה (13,566 ₪ לחודש – 2006) גבוהה ביו"ש בכ- 10% מהממוצע הארצי העומד על 12,343 ₪ לחודש. אולם, עקב גודל המשפחה הגבוה יותר ביו"ש, ההכנסה לנפש נמוכה ב- 13% מההכנסה הממוצעת לנפש בישראל.

רמת הפערים בהכנסות נמוכה ביו"ש משמעותית מהפערים בכלל אוכלוסיית ישראל!

מדד ג'יני למדידת אי השוויון בהכנסות הוא 0.433 ביו"ש, לעומת 0.477 בכלל ישראל. רמת קצבאות הביטוח הלאומי למשק בית ביו"ש (887 ₪ לחודש) נמוכה מהממוצע הארצי (1201 ₪ לחודש).

על רקע נתונים אלו, לא ייפלא כי "שביעות הרצון מן החיים" היא הגבוהה ביותר בישראל. מהנתונים עולה כי התושבים היהודים ביהודה ושומרון שבעי רצון מחייהם ומתנאי חייהם במידה ניכרת מהתושבים בכל מחוז אחר בישראל. 92.3 אחוזים מתושבי יהודה ושומרון הביעו שביעות רצון רבה או רבה מאוד, לעומת 83 אחוזים שהביעו מידה דומה של שביעות רצון בממוצע הארצי

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד