מדיה לדוגמא
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  יש"ע המתחדשת מסמך עקרונות

  יש"ע המתחדשת – מסמך עקרונות

   

  זהות

  א.    ההתיישבות היהודית ביש"ע, המונה כיום כ-300,000 נפש, נוסדה לאחר שחרור לב ארץ ישראל במלחמת ששת הימים ונבנתה במשך שנות דור במסירות ובהתמדה, מתוך רוח גדולה של חלוציות והגשמה ציונית. יש"ע המתחדשת נוטלת על עצמה להמשיך בביסוסה ופיתוחה של התיישבות גדולה זו ומתוך אחריות לביטחונה ועתידה של מדינת ישראל.

   

  ב.    תפקיד מרכזי של יש"ע המתחדשת הוא להיות גרעין לתנועה עממית רחבה של התחדשות הרוח היהודית-ציונית בעם היהודי ובמדינת ישראל, שתמשיך את התנופה של בניין ארץ ישראל בכל מרחביה ועמו את מהלך קיבוץ הגלויות מארבע כנפות תבל לבניית חברה ערכית, מוסרית ומתוקנת לאור חזון הנצח של עם ישראל, ולשם כך, תחתור לשיתוף פעולה מרבי עם תנועות וגורמים ציבוריים אחרים הקרובים לרוחה.

   

  ג.      מנקודת מוצא זו, תעמיד יש"ע המתחדשת בראש סדר העדיפויות שלה את חיזוק התודעה היהודית-ציונית, ומכוחה – טיפוח סולידריות חברתית ואחריות הדדית, גבורה וזקיפות קומה לאומית - ברוח המוסר היהודי ומורשת ישראל

   

   

       ברוח זו מוצעים קווי היסוד אשר ינחו את יש"ע המתחדשת, בפעילותה הרחבה. קווי יסוד אלה יגובשו לתוכנית עבודה מפורטת שתיושם בעז"ה הלכה למעשה.

   

  עקרונות (קווי יסוד)

   

  א. ארץ ישראל היא ארצו של העם היהודי לדורותיו משחר ימיו, ואליה נכסף בכל שנות גלותו, ולו הזכות הבלעדית לריבונות עליה. אין רשות לאיש לוותר על זכותו-חובתו של העם היהודי על ארצו. זכות זו אינה ניתנת להפקעה והיא עומדת לעד.

       לאור זאת, ליהודים זכות לרכוש קרקעות בכל רחבי ארץ ישראל, להתנחל בהן ולשכון עליהן לבטח. חובה על מדינת ישראל לפעול להגשמת יעדים אלה.

   

  ב. מדינת ישראל הינה הביטוי לריבונות של עם ישראל בארצו וכלי מרכזי להגשמת יעדי שיבת ציון, ובתוכם: קיבוץ גלויות, התיישבות וביטחון, כחלק ממהלך התחייה הלאומית. על מנהיגי המדינה להיות נאמנים לערכי יסוד אלה, שהם המבטאים את הבסיס ואת המגמה לקיומה של המדינה.

   

  ג.   יש"ע המתחדשת תפעל להמשיך את העמקת שורשיו של העם היהודי בכל מרחבי הארץ, לבסס ולהרחיב את ההתיישבות היהודית בירושלים השלמה, ביהודה ובשומרון, בבקעת הירדן, ברמת הגולן, בנגב ובגליל, במגמה להגיע לרוב יהודי מוצק בחבלי ארץ אלה. יש"ע המתחדשת תיאבק נגד גזירות החנק, הייבוש וההקפאה שהוצאו נגד פיתוח היישובים ביהודה ובשומרון, ותפעל בנחישות להקים מחדש את חבלי ההתיישבות שחרבו בחבל עזה ובצפון השומרון.  במקביל, תחתור בעקביות להחלת הריבונות היהודית המלאה על כל ארץ ישראל.

   

  ד. האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל הינה חלק בלתי נפרד מהעולם הערבי הגדול, הן על פי אמות המידה המקובלות להגדרה לאומית כגון: מוצא אתני, שפה והיסטוריה, דת ומסורת, והן על פי הדרך בה הגדירה את עצמה; ועל כן שאיפותיה הלאומיות מוצאות את ביטוין במדינות ערב. לערבים הגרים בארץ ניתנת הזכות לחיות בה וליהנות מזכויות הפרט כל עוד לא ירימו ידם כנגד עם ישראל ומדינתו; אך אין להם כל זכות לאומית על ארץ ישראל, שהינה ביתו הלאומי של העם היהודי, ובה לא תיכון ישות לאומית זרה.

   

  ה.      נדבכי היסוד של שיבת ציון: עלייה, התיישבות וריבונות - הם המסד לקיום המדינה היהודית, ולפיכך אין כל סמכות לבטלם אף באמצעים משפטיים או פוליטיים. כשם שאין לאיש זכות לבטל את ריבונות המדינה, או את 'חוק השבות', המזכה כל יהודי לעלות ארצה, כך אין זכות לבטל את הרשות להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל, וודאי שאין כל זכות לגרש יהודים מאדמתם.  גירוש יהודים מאדמתם הוא מעשה העומד בניגוד מוחלט לערכי היהדות, הציונות, והדמוקרטיה. יש"ע המתחדשת תוביל מאבק פוליטי וציבורי נחוש ואפקטיבי – תוך שימוש בכל האמצעים המוסריים העומדים לרשותה - בכל ניסיון לפגוע בריבונות הישראלית על הארץ או לפגוע בהתיישבות ולגרש יהודים מביתם. מאבק זה יתנהל תוך שיתוף פעולה בין כל הכוחות, בשאיפה לכנס סביבו ציבור רחב ככל האפשר, ולנצל את מגוון הגישות להעצמת המאבק ולהצלחתו.

   

  משימות

   

        אנו שבים ומדגישים כי לצד משימתנו לחיזוק, ביסוס ופיתוח ההתיישבות, משימתנו העיקרית בשעה זו היא חיזוק התודעה היהודית-לאומית. לשם כך תיזום יש"ע המתחדשת פעולה יסודית לשינוי התודעה הלאומית, תוך זיהוי כל הגורמים המשפיעים עליה (אקדמיה, תרבות ואמנות, תקשורת, משפט, דעת קהל בינלאומית, פוליטיקה ועוד) והתמודדות יעילה אתם.

       אנו מאמינים כי חיזוקה של התודעה הלאומית היא אבן היסוד לחוסנה של מדינת ישראל וליכולתה לעמוד באתגרים שעוד נכונו לה, תוך נקיטת מדיניות לאומית ביטחונית ריאלית ואמיצה שתבטיח את עתידה.

       לשם כך תגבש המועצה בטווח הקרוב תוכנית פעולה אפקטיבית להגשמת יעד זה ותגייס את התקציבים הנדרשים לכך, ותפעל לגיוס הקהילות והכוחות שישנם בהתיישבות לפעולה ארוכת טווח של התחברות חברתית והזנה ערכית בין ההתיישבות לבין הציבור הרחב בכל רחבי הארץ.

   

  יצירת קשר
  עבור לתוכן העמוד