main page contentSkip main page content

רכבים ממוגנים

לוח קניה ומכירה של רכבים עם מיגון אבנים.  

רוצה למכור או לקנות רכב עם שמשות ממוגנות נגד זריקות אבנים?  

בעמוד זה ניתן לפרסם מכירת רכבים יד שניה עם חלונות ממוגנות אבנים.  

לוח זה נותן מענה לתושבים המעוניינים לרכוש או למכור רכבים ומהווה לוח להעברת מידע.  

המודעות מתפרסמות כפי שנשלחו אלינו, אין לנו אחריות למצב הרכב, לזמינותו ולאיכותו.  

המודעה תמחק אוטומטית לאחר חודשיים.  

שליחת מודעות, אפשרי עם תמונה אחת, למייל ita@myesha.org.il
Contact us
Jump to page content