תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המהפכה הדמוקרטית

הגדל

בימים אלו אנו ניצבים בפני שיא התהליך של המהפכה הדמוקרטית בהנהגת יש"ע. בסוף השבוע הקרוב, תתכנס מליאת יש"ע המורחבת בה יכהנו נציגים מכל היישובים וקהילות המגורשים לצד חברי המליאה הנוכחית עליה נמנים אישי ציבור, רבנים , פעילים ,  מחנכים וראשי הרשויות ביש"ע. לאחר השלמתו של התהליך הדמוקרטי מליאת יש"ע המורחבת תהווה את הנציגות האותנטית של כלל ההתיישבות ביהודה ושומרון.

קשה להפריז בחשיבותו של המהלך – רעיונית, ערכית, והיסטורית. מדובר במהלך החשוב לאיחוד הכוחות, נוכח האתגרים העומדים לפני מדינת ישראל בכלל ובפני הציבור הלאומי ומתיישבי יש"ע בפרט.אנו סבורים כי זהו צו השעה, לרענן את השורות, לאחד את הכוחות, לטכס עצה, לשנס מותניים ולפעול למען הגשמת רעיון ארץ ישראל השלמה על-ידי: חיזוק, ביסוס, פיתוח ושמירה על ההתיישבות ביש"ע, ובאמצעות שינוי התודעה בחברה הישראלית, והגדלת והעמקת התמיכה הציבורית במפעל ההתיישבות ובחשיבותו.

על הפרק עומד עתידו של מפעל ההתיישבות ביש"ע, ועלינו לברר לעצמנו, מה הם היעדים שלנו, מהן המטרות שלנו, מהם האיומים הרובצים לפתחנו, ובאילו דרכים עלינו לנקוט על מנת שנוכל להם, ונצליח לפרוץ קדימה, ולהוביל את העם ולחבר אותו עם אחד מהמפעלים הציוניים והחשובים ביותר במדינת ישראל בעת הזאת.

כינוס המליאה בסוף השבוע יהיה שיאו של תהליך שהחל מעט לאחר הגירוש, כאשר נבטה ההכרה שיש צורך בשינוי מעמיק באופן החשיבה, קבלת ההחלטות  ודרכי הנהגת הציבור הלאומי התומך במפעל ההתיישבות. אנו מלאי תקווה ואמונה שהמהלך הזה, שהוא מורכב וקשה, אכן יישא פירות ויביא לאיחוד השורות ולזריקת מרץ וכוחות חדשים בהנהגת הציבור ביש"ע.

ההנהגה שתורכב מחברי המליאה על כל נציגי היישובים, ראשי הרשויות, הרבנים ואישי הציבור, תהווה את שדרת ההנהגה המרכזית הלגיטימית של כלל ציבור המתיישבים ביש"ע. 

יש"ע המתחדשת תורכב משלושה מעגלי קבלת החלטות:

מליאה

מליאת יש"ע המתחדשת מנתה עד היום כ-60 חברים, אישי ציבור מומלצים שנבחרו על-ידי צוות היגוי מיוחד שהחל את תהליך המהפכה הדמוקרטית בהנהגת יש"ע. בין החברים: רבנים ואנשי חינוך וקהילה, אנשי ציבור (תקשורת, אקדמיה, בטחון, התיישבות ועיירות פיתוח,)  צעירים, פעילים ואנשי מטות ערים. בנוסף לאנשי הציבור כל ראש רשות ביש"ע (24 במספר) משמש כחבר מליאה מתוקף תפקידו.

 כעת עם השלמת התהליך הדמוקרטי כל יישוב, רשות מקומית וקהילת מגורשים יהיו זכאים לשלוח נציג למליאה. בנוסף לכך המליאה המורחבת תבחר עוד  כ-15  אנשי ציבור הגרים מחוץ ליש"ע.

על פי התכנון המליאה תתכנס מספר פעמים בשנה, ובמקרים חשובים ודחופים בהם יצטרכו להכריע הכרעות עקרוניות ומשמעותיות. המליאה תבחר מתוכה את ההנהלה מורחבת וכן תבחר את יו"ר מועצת יש"ע ע"פ המלצת ההנהלה, אשר תמליץ על אחד מחבריה לשמש בתפקיד. 

הנהלה מורחבת

הנהלת יש"ע המתחדשת תמנה   25  איש, מתוכם 7 ראשי רשויות (4 אזוריות, 2 מקומיות ונציג אמנה) ו-18 אנשי ציבור: 9 חברי ההנהלה הקיימת אשר ימשיכו לכהן עוד חצי תקופה ו-9 נוספים אשר יבחרו בכינוס המליאה הקרוב.

ההנהלה המורחבת תתכנס אחת לשישה שבועות, ותהיה מופקדת על אישור תוכנית העבודה, וקבלת החלטות בנושאי הפעילות השוטפים.

כמו כן, ההנהלה המורחבת תבחר מתוכה את חברי המזכירות. 

מזכירות

 11 איש מבין חברי ההנהלה המורחבת, 6 אנשי ציבור, 3 מראשי המועצות האזוריות, נציג ראשי המועצות המקומיות ונציג אמנה.

המזכירות תתכנס אחת לשבוע – שבועיים, ותהיה אחראית על התפעול השוטף ויישום המדיניות וההחלטות.  המזכירות אחראית על עדכון שוטף (ברמה חודשית לפחות) של כל חברי המליאה. 

יושב-ראש

ההנהלה  תמליץ למליאה על אחד מחבריה לכהן כיו"ר יש"ע המתחדשת. המינוי יכנס לתוקפו לאחר שיאושר המליאה. 

מסמך העקרונות של יש"ע המתחדשת

מליאת יש"ע המתחדשת בישיבתה מיום ל' סיון תשס"ח 3.7.08 אישרה את מסמך העקרונות של יש"ע המתחדשת, זהו מסמך יסוד המהווה את התשתית האידיאולוגית והמעשית של מליאת יש"ע ומחייב את חבריה. המסמך ניתן לשינוי ע"י 60% מחברי המליאה. כל חבר במליאת יש"ע המתחדשת בעצם חברותו מקבל על עצמו את עקרונותיו. מסמך העקרונות פורסם, וניתן להורידו מאתר האינטרנט של מועצת יש"ע בכתובת www.myesha.org.il 

לאחר היבחרה של מליאת ישע המתחדשת במתכונתה הראשונית, שמו להם חברי המליאה כמטרה קרובה לפתוח את השורות ככל האפשר, ולקדם תהליך דמוקרטי של בחירות למליאה – מקרב כל תושבי יש"ע. בכינוס המליאה הקרוב היעד הזה – הראשוני אמנם, אך מהפכני - יושג.

אנו מקווים שכפי שהצלחנו לעמוד ביעד זה, נצליח, בעזרת ה', לעמוד בכל יעד ולהגיע לכל מטרה שנציב למען פיתוח מפעל ההתיישבות, בהמשך הדרך.

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד