תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הרחבת שורות מליאת יש"ע המתחדשת

הגדל

 

מאז הקמתה של מליאת יש"ע המתחדשת, לפני כשנה, פעלו חברי ההנהלה והמזכירות, לקדם את החלטת המליאה בכינוסה הראשון, לפיה יורחבו שורות המליאה, על מנת לתת ביטוי וייצוג הולם בהנהגת ציבור המתיישבים ותומכיהם, לכלל הדעות והזרמים, במטרה להרחיב את מוטת הכנפיים של מליאת יש"ע ככל הניתן. פעולה זו נעשתה מתוך ההכרה שכוחנו באחדותנו אינה מליצה אלא חובה שעל פיה אנו צריכים לפעול

בשנה החולפת פעלה ועדת הדמוקרטיזציה, ועדה מיוחדת לבדיקה דרכי הרחבת השורות, תוך שימת לב לרגישויות ולמרכיבים השונים, לזרמים ולקהלים השונים, המאפיינים בקרב ציבור המתיישבים.

לאחר העבודה שנעשתה גובשו 2 הצעות לאפשרויות להרחיב את המליאה, שהונחו לפני החברים להצבעה בכינוס המליאה ביום חמישי האחרון בעפרה.

על פי ההצעה הנבחרת מליאת יש"ע המתחדשת תכפיל ותשלש את גודלה וכל יישוב ישלח נציג למליאה. היישוב יבחר בעצמו את הנציג שיכהן כחבר מליאה, דרך בחירת הנציג תקבע ע"י כל ישוב ומוסדותיו, עד לבחירת נציג היישוב ישמש יו"ר המזכירות או הוועד כנציג היישוב במליאה כבררת מחדל.

בנוסף ייבחרו 15 אישי ציבור מקהל תומכי ההתיישבות, שאינם מתגוררים ביש"ע, שיצטרפו למליאה. ההצעה שנבחרה במליאה עברה לועדה בראשות הרב עזריאל אריאל שתכין אותה לביצוע בתקופה הקרובה.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד